Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego

Rozporządzenie nr 5/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 czerwca 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze.

Rozporządzenie nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze.

Rozporządzenie nr 3/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze.

Rozporządzenie nr 2/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze.

Rozporządzenie nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze.

Informację wprowadził(a): Katarzyna Leszczyńska (2019-04-17)
Informację zmodyfikował(a): Katarzyna Leszczyńska (2019-06-12)
GIWŁUWInstrukcja obsługiRejestr zmian