Komunikaty i ogłoszenia

4 grudnia 2020
Informacja o zakończeniu procedury z dnia 30.11.2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, informujemy, że w dniu 30.11.2020 r. została zakończona procedura dokonania nieodpłatnego przekazania 7 pozycji składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi.  Przedmiotowy sprzęt został przekazany do Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Informację wprowadził(a): Mariusz Derendarz (2020-12-04)
GIWŁUWInstrukcja obsługiRejestr zmian