Instrukcja obsługi

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198), jako podmiot wykonujący zadania publiczne, zgodnie z art. 9 ust. 2 posiada własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Strukturę podmiotowych stron BIP szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.02.67.619).

Nawigację po stronach BIP umożliwia menu umieszczone z lewej i prawej części strony. Dostęp do wszystkich informacji, które zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi powinien umieścić na stronach BIP, jest zapewniony poprzez menu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek lub, o ile jest to możliwe, w formie ustnej lub pisemnej bez składania pisemnego wniosku.

Nie są udostępniane: dane techniczne, technologiczne lub handlowe, których ujawnienie mogłoby naruszyć przepisy ustawy z dnia 22.02.1999 r. o ochronie informacji niejawnych lub dane jednostkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej.

Informację wprowadził(a): Presto Presto (2012-09-25)
Informację zmodyfikował(a): Presto Presto (2012-09-25)
GIWŁUWInstrukcja obsługiRejestr zmian