Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

Wojewódzki lekarz Weterynarii informuje, że Główny Lekarz Weterynarii udostępnił materiału pomocnicze dla właścicieli gospodarstw w których sa utrzymywane świnie, w których powinny być spełnione wymagania w zakresie bioasekuracji, wynikające z przepisów załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Informacje dostępne są pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021

Informację wprowadził(a): Katarzyna Leszczyńska (2021-11-04)
Informację zmodyfikował(a): Katarzyna Leszczyńska (2021-11-04)
GIWŁUWInstrukcja obsługiRejestr zmian