Przyjmowanie i załatwianie spraw

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii lub Zastępca Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i czwartek w godzinach: 9:00 – 11:00

oraz w każdą środę w godzinach 15:30 - 16:00.

Ponadto skargi i wnioski przyjmuje codziennie w godzinach urzędowania Sekretariat WIW
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Informację wprowadził(a): Presto Presto (2012-09-13)
Informację zmodyfikował(a): Marcin Grala (2013-11-12)
GIWŁUWInstrukcja obsługiRejestr zmian